Therapeuten en Begeleiders

Therapeuten en BegeleidersPsychekracht - Alexandra Dullaart


Persoonlijk


Mijn naam is Alexandra en ik zou mijzelf in 3 woorden omschrijven als oprecht, integer en optimistisch.

Mijn eerste werkervaring als psycholoog deed ik op tijdens mijn stage in Suriname, waar ik in het Streekziekenhuis in Nieuw-Nickerie mensen met psychosomatische klachten behandelde en waar ik onderzoek deed naar de oorzaken van het hoge zelfmoordcijfer in die streek. Wat zag ik er tegenop om nabestaanden “lastig te moeten vallen” met mijn onderzoek, terwijl zij in rouw zaten. Echter, het effect van aandacht, werkelijke interesse en echt luisteren bleek indrukwekkend bij de nabestaanden die ik interviewde. Niet zelden werd ik overladen met dankbaarheid, terwijl het mijns inziens toch andersom was!!

In de jaren die volgden heb ik werkervaring opgedaan in de verslavingszorg, heb ik gewerkt met multi- probleemgezinnen en als vrijwilliger in een hospice. Het thema ‘in contact met je zelf/emoties/lichaam’ en het thema ‘psyche en lichaam’ bleken twee belangrijke speerpunten te zijn die ik steeds maar niet naar tevredenheid vorm kon geven in mijn werk. Dit deed mij in 2011 besluiten om een eigen praktijk te starten, waarin ik mensen met een lichamelijk probleem begeleiding geef vanuit hun psyche.

In mijn praktijk ontmoet ik mensen met stress, vermoeidheid, slaapproblemen, burn-out, pijnklachten, huidproblemen, darmklachten, en nog veel meer. Veel van mijn cliënten blijken hooggevoelig te zijn. Door dit te weten en te leren hiermee om te gaan kan een groot deel van de klachten al verdwijnen.

 
Visie


Mijn visie is dat de kracht van je psyche (je kunt het ook geestkracht of mentale kracht noemen) een grote invloed heeft op je fysieke gesteldheid.

Maak je je dromen waar, luister je naar je intuitie, kun je je talenten tot uiting laten komen, durf je op te komen voor je behoeftes en je grenzen te stellen? Dit zijn allemaal factoren die je gezondheid ten goede kunnen komen. Lichamelijke klachten zijn mijns inziens een signaal dat je een behoefte, een verlangen te lang aan het negeren bent geweest.

Onze psyche bevat veel meer kracht dan we beseffen. Het is mijn passie om die kracht te onderzoeken en zichtbaar te maken en zoveel mogelijk mensen daar profijt van te laten hebben.

 
Opleiding(en)

Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op een Vrije School, waar ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben.

Van 2000 tot 2006 heb ik Psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
En van 2008 tot 2011 heb ik muziektherapie gestudeerd aan de Hogeschool in Leiden.

Verder heb ik certificaten voor het diagnosticeren en behandelen van ADHD bij volwassenen en het omgaan met suďcidale mensen.

 
Lidmaatschap


LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden). Om te zien welke verzekering mijn consulten vergoed en hoeveel, zie http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

 
En verder..


Als kind bleek dat ik een muzikaal talent heb. Meerdere volwassenen hebben mij op het hart gedrukt dat ik daar toch echt iets mee moest doen.. Jarenlang heb ik gestudeerd en gestudeerd aan de piano, maar ik werd er niet gelukkig van. Ik droomde niet van "in the spotlights op het podium staan". Mensen helpen, dat wilde ik graag.

Toch heb ik mijn talent niet volledig naast mij neer gelegd. De muziek te leren gebruiken als therapeutisch middel is voor mij de perfecte insteek geweest. Ik maak er graag gebruik van wanneer woorden tekort blijken te schieten.
Tevens geef ik muziekworkshops voor groepen met verschillende thema's: communicatie, verbinding, zingeving.